fitflop

十月新進商品
2013 Fitflop 立體一朵紅花 蘿莉瘦身夾腳拖 女款 卡其色
2013 Fitflop 立體一朵紅花 蘿莉瘦身夾腳拖 女款 卡其色
NT$4,942.11元  NT$2,299.85元
節省: 53%
2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 黑色
2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 黑色
NT$4,720.53元  NT$2,299.85元
節省: 51%

2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 金色
2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 金色
NT$4,868.25元  NT$2,299.85元
節省: 53%
2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 灰色
2013 FitFlop Astrid 閃耀亮片 瘦身拖鞋 女款 灰色
NT$4,819.01元  NT$2,299.85元
節省: 52%


十月特價商品

Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 褐玫瑰紅
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 褐玫瑰紅
NT$5,304.22元  NT$3,341.48元
節省: 37%
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 灰石色
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 灰石色
NT$5,304.22元  NT$3,341.48元
節省: 37%
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 天藍色
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 天藍色
NT$5,304.22元  NT$3,341.48元
節省: 37%

Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 沙褐色
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 沙褐色
NT$5,304.22元  NT$3,341.48元
節省: 37%
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 高銀色
Fitflop 休閒鞋帶式 情侶鞋 內增​​高 高銀色
NT$5,304.22元  NT$3,341.48元
節省: 37%

Fitflop女鞋減肥鞋Aztek Chada黑色
Fitflop女鞋減肥鞋Aztek Chada黑色
NT$8,016.67元  NT$2,402.00元
節省: 70%

Fitflop女鞋減肥鞋Aztek Chada卡其色
Fitflop女鞋減肥鞋Aztek Chada卡其色
NT$8,016.67元  NT$2,402.00元
節省: 70%
2014 Fitflop Rock Chic 黑色
2014 Fitflop Rock Chic 黑色
NT$6,755.62元  NT$2,582.15元
節省: 62%
2014 Fitflop Rock Chic 紅色
2014 Fitflop Rock Chic 紅色
NT$6,755.62元  NT$2,582.15元
節省: 62%

2014 Fitflop Rock Chic 咖啡色
2014 Fitflop Rock Chic 咖啡色
NT$6,755.62元  NT$2,582.15元
節省: 62%
2014 Fitflop Rock Chic 紫色
2014 Fitflop Rock Chic 紫色
NT$6,755.62元  NT$2,582.15元
節省: 62%
2014 Fitflop Rock Chic S寶藍色
2014 Fitflop Rock Chic S寶藍色
NT$6,905.75元  NT$2,732.27元
節省: 60%